Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
35 postów 273 komentarze

Projekty

Mufinek Sposypkom - Przedstawiciele banku Anglii zapytali Franklina, skąd się bierze wzrost dobrobytu kolonii. Franklin odrzekł: - To proste. W koloniach wydajemy własny pieniądz. "Kolonialny Skrypt". Wydajemy go w proporcji do potrzeb handlu i przemysłu...

Handel poza system PORN i subtelny towar

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Potencjał na odkrywanie praw w nowej ekonomii i budowania nowych rozwiązań obsługi pieniężnej jest olbrzymi. Ja to tu robię. Przez tkwienie w naukach starej i fałszywej ekonomii, blokowany jest rozwój cywilizacji. Takie są fakty.Wstęp


Ten artykuł omawia część zagadnień z nowej ekonomii. To ekonomia wyprostowana, nie zawierająca błędów, które zaczęli odkrywać badacze ekonomii na przełomie XIX i XX wieku, a które nie zostały usunięte z oficjalnie używanej ekonomii z przyczyn ogólnie teraz znanych. Przede wszystkim nowa ekonomia, powinna używać innej zasady emisji pieniądza, która nie ma polegać na zasadzie kupowania pieniędzy w bankach, na potrzeby produkcji i handlu i według nieuzasadnionych kosztów produkcji tych pieniędzy. Emisja polegać ma na zasadzie obsługi pieniądzem, według jego prawdziwych kosztów wytworzenia. W nowej ekonomii, do obowiązków zarządzającego systemem, należy przede wszystkim ilościowe synchronizowanie emitowanych pieniędzy, z potrzebami produkcji i handlu. Nowa ekonomia, wiąże więc ilość wprowadzonych pieniędzy do systemu, z ilością towarów i usług przeznaczonych na wymianę, oraz wiąże je również z ilością pracy wykonywanej na bieżąco. Nowa ekonomia zrywa z zasadą wprowadzania pieniędzy w obieg, które oparte są o pracę mającą się odbyć w przyszłości. W nowej ekonomii nie powinno się stosować kredytu i emisji pieniędzy za jego pośrednictwem. Nie można więc wprowadzać pieniędzy, na poczet pracy w przyszłości. Można natomiast pozyskać pieniądze odpowiadające pracy wykonanej przez kogoś innego, w ramach wzajemnej umowy. Taka umowa jest wtedy pożyczką pieniędzy. Każda idea mająca na celu wziąć coś z dóbr na kredyt, musi mieć oparcie w dobrach istniejących realnie w systemie na rynku. Jeśli tak nie jest, każde branie na kredyt oznacza sprzedawanie się w niewolę dla dostawcy dóbr, na poczet swojej pracy w przyszłości. Więc jeśli dóbr nie ma na rynku własnym, tzn, że będą brane z zewnątrz systemu od obcych. Właśnie na tym polega współczesny koślawy system ekonomiczny. Wszelkie wymienialne pieniądze na zakupy, kupowane są u bankierów światowych, nie będących uczestnikami systemów lokalnych i po nieuzasadnionych kosztach produkcji pieniędzy. W ten sposób wszyscy biorący kredyty, sprzedają się bankierom, czyniąc się ich niewolnikami, zobowiązującymi się pracować dla nich w przyszłości. Ponieważ przepłacili za faktyczny koszt produkcji pieniędzy, pracują więc dla bankierów na zasadach wegetatywnych i przez swój czas życia, nie mogą więc zdobyć żadnych dóbr, bo tak oszukańczo ustawione są ceny, za kupowanie pieniędzy, na poczet pracy w przyszłości.
Nieuzasadnione i zawyżone koszty sprzedaży pieniędzy z mennic, stają się przyczynkiem do niesprawiedliwego rozdziału produkowanych dóbr. Gro dóbr zakupują więc bankierzy, lokalizując je w własnych magazynach, mogąc zarazem rozporządzać nimi na cały świat.
 
Po krótkim omówieniu niektórych wybranych zagadnień z początku, będzie potem omówiony handel poza system PORN. Pieniądz Obiegowy Regulowany Nadążnie (PORN), to projekt mojego autorstwa, w oparciu o nową ekonomię. To pieniądz elektroniczny, oparty na towarze. Obsługuje on samoczynnie zbiór firm w państwie i ludzi w nich pracujących, bo działa jak maszyna cybernetyczna. Są wprowadzone zasady i reguły działania bilansu w firmach. System działa w oparciu o ilościową teorię pieniądza. Nadążnie śledzi stan rynku towarowego. Samoczynnie mierzy przepływy pieniędzy i towarów. Odbywa się to między innymi, poprzez kasy sprzedaży towarów. Emisja pieniędzy inicjowana jest przez firmy i istniejące w nich potrzeby.

W poprzednim artykule pisałem, że Peter Fitzek, nie zadbał o dobrą konstrukcję pieniądza w autonomicznej enklawie społecznej i nie miał potem argumentów na obronę, przed wejściami do jego państwa, obcych służb policyjnych, które robiły zagarnięcia mienia. On posiadając swoje służby ochrony państwa, – konstytucja o takich służbach wspomina – powinien takiemu nalotowi policyjnemu kazać się wycofać i zdążyć rozlokować w trakcie negocjacji swoją policję na stanowiskach snajperskich, by zmusić ją do odwrotu, a w sądzie niemieckim potem wykazywać, że do kontroli jego banku i utrzymywania porządku w królestwie nie mają prawa interweniować, bo królestwo posiada własne służby porządkowe, swoje odrębne pieniądze i sądy, zaś spółka Niemcy z o.o., może jedynie sprawdzić sobie prawidłowość transakcji handlowych na koncie swojego niemieckiego banku, gdzie oni na nim mają zgromadzone ich pieniądze, którymi się posługują, do kupowania czegokolwiek w rdzennej Agencji Handlowej Niemcy sp. z o.o., lub sprzedając jej ze swoich towarów i usług, pozyskując ich pieniądze.
Takie konto w banku Agencji Handlowej Niemcy sp. z o.o., byłoby właśnie na użytek całego Królestwa Niemiec i posiadał by je tzw. bank handlowy w Królestwie Niemiec. Nie bank główny królestwa, ale odrębny. Czyli bank jak zwykła firma pośrednicząca w zakupach i zamieniająca pieniądze według ustalonego kursu. Jeśli by Peter lansował politykę wspierania inicjatywy z tworzeniem królestwa, przez ludzi z innych systemów, tak jak to robił, to właśnie na takie konto w banku handlowym, powinien przyjmować datki od ludzi ze spółki z o.o. Niemcy. Zasoby na tym koncie w niemieckim banku, jako obce pieniądze, byłyby w pojęciu nowej ekonomii dla Królestwa Niemcy, jedynie towarem rynkowym, na który dla zrównoważenia, system pieniężny w królestwie, emitowałby swój pieniądz, by równoważyć taki subtelny towar.   


Autonomia systemu pieniężnego

Ten temat poruszałem już wcześniej we wpisie: Suwerenność i handel zagraniczny w nowej ekonomii. Teraz go jeszcze raz dokładniej rozwinę.
W ogólnym pojęciu, handel zagraniczny należy rozumieć, jako handel z każdym innym systemem pieniężnym, w otoczeniu systemu własnego. To niekoniecznie musi być zgodne z granicą terenu. Do systemu zaliczają się ci użytkownicy (firmy, ludzie i państwo), którzy za usługi wzajemne rozliczają się pieniądzem systemowym. Zostaje tym terminem wprowadzona pojęciowa granica systemu, dla własnego pieniądza. W obrębie tak ustanowionej granicy, ma działać kontrola sterująca równowagą towarów, na własnym rynku towarowym. Wtedy mamy podstawy stwierdzać, że system (zbiór firm i ludzi w panstwie) staje się autonomiczny. Oznacza to, że nikt z poza systemu jak i też rodzaj konstrukcji systemu zewnętrznego, nie będzie oddziaływać zakłócająco i niszcząco na taki system. Społeczność posługująca się systemem autonomicznym, osiąga tym sposobem narzędzie, które zapewnia jej suwerenność. Pieniądz w systemie ma być własny, niemożliwy do zdobycia poza granicami systemu i nieskuteczny do kupowania nim w innych systemach, przez bezpośrednie używanie go na pozasystemowych rynkach towarowych. Będąc na dodatek elektronicznym, jest nawet niemożliwością fizyczne wyprowadzenie go ze systemu. Te zasady konstrukcyjne, zabezpieczają system pieniężny przed sabotażowym zniszczeniem, w przypadku chęci kreowania podstępnych wojen gospodarczych. Każdy pozasystemowy pieniądz, przyjmuje rolę bycia "towarem" i tak musi być przez system traktowany. W ten sposób handel poza system, nawiązuje do zasady handlu barterowego. Pozyskiwanie pozasystemowego pieniądza na potrzeby handlu zagranicznego, odbywa się właśnie na kanwie handlu barterowego.


Definicja pieniądza

Opracowując już nawet SPONT, wiedziałem na czym polega suwerenność, i że przy braku samowystarczalności, też można ją osiągnąć, przez używanie własnego pieniądza, którego nikt inny nie może zdobyć, wytworzyć lub dostarczyć, a towary inne, pozyskiwać da się natomiast przez barterową wymianę. Nawet pieniądz towarowy jak złoto, nie może być użyty bezpośrednio w sklepie do zakupów, bo złoto może pochodzić z poza systemu i być narzędziem wysysania rynku towarowego, w ramach planowanego sabotażu, przez wrogów nowej ekonomii, albo w przypadku prowadzenia podstępnej wojny wyniszczającej gospodarkę, by potem przejąć obszar w ramach takiej wojny. Polega to na tym, że wrogi system posługując się złotem, podmieniłby różnorodne dobra materialne na rynku, w jednolity towar złoto. Złoto jest tylko towarem. Nazywamy je pieniądzem towarowym, bo tak się przyjęło od wieków. Złoto tak naprawdę działa według zasad handlu barterowego. Wymienia się towary, a nie pieniądze na towar. Złoto to tylko towar pośredni, do wymiany towarów innych.
Pieniądz ma być w definicji znakiem wartości towaru i mieć związek z włożoną pracą pozyskiwania i tworzenia towaru. Sam pieniądz, bez towarzyszącego mu towaru z nadaną towarowi jeszcze cechą; przeznaczenia na wymianę, nie może zaistnieć. W przeciwnym wypadku, w braku przypisanych mu towarów na wymianę, przestaje być pieniądzem. Staje się pieniądzem pustym, fałszywym, wykreowanym bezprawnie. To ważna rzecz, by w teorii ekonomicznej rozróżniać kwalifikowanie towarów posiadanych i używanych przez właścicieli, od posiadanych przeznaczanych na wymianę, lub będących w trakcie przetwarzania w celu wymiany.
I nie należy załapywać się na starą teorię ekonomii, że tak nie jest, bo są rzekomo towary, których wartość nie jest związana z pracą, bo są nimi np. dobra rzadkie zdobywane za darmo, a mające w ocenie subiektywnej dużą wartość dla kupującego. Taka teoria pomija związek takich dóbr rzadkich, z czasem straconym na ich odnajdywanie, lub pozyskanie. Właśnie wizja pracy z odnajdywaniem, takich dóbr, lub ich stworzeniem, staje się miernikiem wartości dóbr rzadkich, w subiektywnej ocenie.


Rola i funkcja złota

Pieniądz towarowy (złoto), może być w suwerennym systemie wykorzystany w handlu, ale jedynie na zasadzie pośredniej, jeśli są jeszcze potrzeby u ludzi na jego pozyskiwanie. Złoto musi przejść przez filtr potrzeb na złoto, który nakłada rozsądną cenę na nie. Oznacza to, że najpierw złoto musi być wystawione na rynku jako towar do zakupu systemowym pieniądzem w firmie handlowej, a dopiero potem pozyskanym w firmie handlowej pieniądzem towarowym, można kupować towary użytkowe, ale tylko na rynku wtórnym. Więc złotem można handlować tylko w zbiorach towarów posiadanych, już kupionych na rynku. Np gdy przybysz z zewnątrz nie posiada pieniądza systemowego a zamieniałby złoto na pieniądze, może mieć np. wystawiane tymczasowe konto elektroniczne. Jak wszyscy ze systemu będą mieli złota na tyle, ile chcą tezauryzować, trudniej będzie zamienić złoto na pieniądz w korzystnej cenie, bo zmaleje popyt na złoto.


Barter

Każdy odrębny system posiada inne zasoby surowcowe i inny asortyment produkowanych dóbr i usług. Różne są też technologie wytwarzania i budują się więc różne relacje cenowe między towarami, w sąsiednich systemach. Handel między systemami ma spełnić zasadę pozyskania towarów, których systemy nie mają, albo mają ich za mało. Podstawowym sposobem handlu między systemami o odrębnych pieniądzach, są wymiany barterowe. Większe ilości towarów wymienianych wzajemnie jednorazowo, lub w umowach kontraktowych stałych, na przestrzeni czasu, w relacjach ilościowych po wspólnych ustaleniach. Narzucone ceny pozyskanego towaru w barterze, względem towaru oddanego, muszą być w systemach fakultatywne. Tzn. muszą odpowiadać wartości własnej wymienionej transzy towarowej. Uzgodnienia o wartościach wymienianych transz z systemami zewnętrznymi przy handlu barterowym, nie wynikają jedynie z analizy ilości rzeczywistego wkładu pracy, w różnych systemach i z proporcji cenowych na ich rynkach, ale są zjawiskiem złożonym. Strategicznym i politycznym, bo handel w ogólności, może zaistnieć z systemami o różnym stopniu rozwoju cywilizacji. Rozwinięte cywilizacje osiągają dobra materialne małym nakładem pracy. Takie cywilizacje posiadają dużą moc wytwórczą dóbr. Odstęp między przyjętym zarobkiem wegetatywnym, a średnim w takich cywilizacjach, jest duży. Cywilizacja prymitywna z małą mocą wytwórczą, może nawet w uśrednionym zarobku, nie przekraczać poziomu zarobku wegetatywnego.


Handel towarami poza system, za pomocą pieniędzy

Inny wygodniejszy sposób handlu między systemami, oprócz barterowego, da się wykonywać za pomocą swoich odrębnych pieniędzy, przy pośrednictwie banków handlowych. Bank handlowy, to termin który sam wprowadziłem. To po prostu firma, przynależna do jednego systemu pieniężnego i handlująca obcym pieniądzem na własnym rynku towarowym. Bank handlowy pozyskuje pieniądze z systemu obcego i pełni rolę pośrednika handlowego, takim subtelnym fiducjarnym towarem. Dzięki temu rozwiązaniu, system jest w stanie wymieniać towary za granicę, posługując się wewnętrznym swoim pieniądzem. Zaś cały system może też kontrolować wymianę towarową poza swój system, na potrzeby strategicznych planów, bo ma ją zlokalizowaną w wiadomych miejscach.
Pozyskanie pieniądza obcego przez bank handlowy, osiąga się przez sprzedaż własnego towaru poza system, otrzymując pieniądze obce, na założonym koncie w zagranicznym dowolnym banku. Bank handlowy, będąc zarejestrowany w systemie, może wtedy dla obydwóch systemów spełniać obustronny handel towarowy elektronicznym pieniądzem, pomiędzy dowolnymi firmami, a każda będzie się posługiwać swoim rdzennym pieniądzem systemowym.
Inny sposób pozyskania pieniędzy na potrzeby banku handlowego, polega na emisji wzajemnej swoich pieniędzy, pomiędzy dwoma systemami, w równych wartościach, w oparciu o wymieniane wcześniej towary w handlu barterowym, albo w oparciu o istniejący już kurs wymiany pieniędzy. Jest to robione w oparciu o wzajemne nadanie płynności bankom handlowym. Zasoby konta banku handlowego z obcym pieniądzem, spełniają w systemie rolę towaru rynkowego wystawionego na sprzedaż. Tak funkcjonuje to w konstrukcji PORN. Dla PORN, wyemitowane z kolei własne pieniądze poza system, w ramach wspólnego tworzenia banków handlowych, traktowane są jak pieniądze na koncie klienta, będącego uczestnikiem systemu, za które nigdzie indziej nie kupi towaru. Ale jak będzie kupował, to wiadomym będzie, że towar wypływa poza system, co stanie się zjawiskiem możliwym do kontrolowania. Jest w sumie nieważne, czy konto posiada bank handlowy już nie nadzorowany przez PORN, bo obcy, czy osoba prywatna za granicą. Wiadomo przede wszystkim, że towary są kupowane z takiego konta i wychodzą poza system. Konto jest jednym z wielu, które PORN musi równoważyć na rynku towarowym własnym i to wszystko. Uzupełniane może być jedynie na metodę, przez sprzedaż jakiegoś towaru zagranicznego dowolnemu uczestnikowi w systemie, z poleceniem wpłaty na wskazane konto, należące do kogoś za granicą.
 
Pieniądze znajdujące się na koncie w zagranicznym banku, które posiada bank handlowy w PORN, stanowią "towar", który musi być zrównoważony systemowym pieniądzem, jak każdy towar rynkowy, bo jest wystawiony na sprzedaż dla wszystkich i ten składnik pieniężny staje się obecny, w równaniu chwilowej równowagi towarowo pieniężnej, jako składnik towarowy. Musi to być zastosowane zarówno co do pieniędzy zagranicznych na elektronicznym koncie w obcym banku zagranicznym, z którego korzysta bank handlowy, jak i odniesione do walut (pieniędzy papierowych) zgromadzonych przez bank handlowy u siebie. Bank handlowy, aby to spełnić dla samoczynnego systemu pomiarowego w PORN, musi mieć technologię umożliwiającą przeliczenie walut papierowych na każdy dowolny moment. To jest trudne do zrealizowania, ale jest możliwe do wykonania, przy współczesnej technologii maszynowego liczenia banknotów. Deponowane banknoty, mogą na trwale zalegać w maszynach liczących. Zarówno dużych w sejfach, jak i małych w kasach obsługi. W godzinie pomiarowej kasa jest blokowana i zachodzi przeliczenie zawartości kas i sejfów. Oczywiście funkcjonowałoby to jedynie dla zagranicznych pieniędzy, bo PORN w całości jako system, gdyby używał w uzupełnieniu pieniądz papierowy w obiegu, to tylko na zasadzie zastępowania części pieniądza elektronicznego. Wprowadzenie banknotów, z równoczesną anihilacją elektronicznego pieniądza, a powrót gotówki do placówki wymiany, byłby związany z wpisem pieniędzy na konto elektroniczne i zablokowanie banknotu w obiegu. Jest to możliwe do zrobienia, ale jest to zbędny archaizm. 
Bank handlowy przy działalności, posługuje się też kontem płynności typu (T), na którym może dokonywać emisji z konta (Z), na zasadzie mnożnika x2, jak każda firma produkcyjna lub handlowa. Mając w ten sposób zasoby własnych pieniędzy na koncie (T) i zasoby obcych pieniędzy wystawionych na sprzedaż, może ułatwiać firmom systemowym samodzielne zakupywanie towarów zagranicznych i sprzedaż swoich towarów poza system, wraz z transferem na drugi pieniądz u klienta zagranicznego.


Rozważmy jeszcze na krótko hipotezę, że zagraniczny system, też ma konstrukcję PORN. Zagraniczna, taka sama komplementarna firma handlująca walutą obcą, traktuje pieniądze jak towar, na którymś z kont naszego systemu. Gdyby bank handlowy zagraniczny miał np. konstrukcję, że przelewałby z tego naszego konta w jego słusznej definicji, że to jest towar i rozkładał po innych już własnych kontach np. filiach handlowych, znikał by on spod kontroli naszego systemu na naszym koncie. To zakłócałoby działanie naszego systemu pomiarowego, bo nie mielibyśmy już prawidłowych danych o ilości pieniędzy na koncie, aby system pomiarowy PORN, mógł robić momenty kontrolne na ilość pieniędzy. Ta kwestia narzuca konstrukcję firmy handlującej zagraniczną walutą na koncie. Dla zagranicznych pieniędzy, może posiadać tylko zagraniczne konta, bez przekładania tych pieniędzy na inne konta własne, a firmie prowadzącej system PORN, bank handlujący zagranicznymi pieniędzmi elektronicznymi, umożliwia wgląd do tych kont, na bieżącą ilość pieniędzy w zagranicznych bankach starej ekonomii, lub w firmach handlowych, jeśli to też są systemy PORN.
 
System autonomiczny, podczas wymian handlowych na zewnątrz, musi na przestrzeni upływającego czasu, prowadzić kontrolny nadzór równowagi wartości i badać asortyment towarów wchodzących i wychodzących, poza swoją granicę. To ma służyć do kontroli stopnia samowystarczalności systemu, gdy pieniądz pełni rolę jedynego pieniądza w całym państwie. Ta kontrola, pozwala też utrzymywać właściwy i minimalny zapas towarów subtelnych na rynku, jakim są pieniądze obce. Hipotetycznie przy braku takiej kontroli, mogłaby zaistnieć sytuacja, że robiąc dużo sprzedaży poza system w ramach mało przetworzonych towarów, jak np. surowce i mając równowagę przepływu wartości towarów, traciłoby się właściwość samowystarczalności. Własny pieniądz systemowy równoważyłby w lwiej części subtelny towar jakim są pieniądze obce, które nie mają wartości materialnej, bo są tylko zapisami na kontach, lub stosami papierowych banknotów. I taka groźna sytuacja, mogłaby być wytworzona, choćby nawet przez podstępną wojnę gospodarczą. Stało by się to, że system byłby uzależniony od obcych państw. Posiadając suwerenność i prawidłowy system pieniężny, prowadząc handel zagraniczny przy złej strategii, państwo mogłoby zostać zniszczone w przebiegłej wojnie gospodarczej, z powodu bezmyślności, że nie dbało o zbudowanie samowystarczalności na poziomie choćby wegetatywnym. 


Zasady handlu zagranicznego

1. Kurs pieniądza obcego ustala się na podstawie koszyka towarów wzajemnie wymienianych. Handel ustawia się na zasadzie długoczasowych umów, w oparciu o wymiany barterowe, albo za pomocą banków handlowych.

2. W handlu pozyskiwać należy to, czego się w systemie nie ma, a sprzedawać to co się ma w nadmiarze, lub to co nie jest priorytetowe na daną chwilę.

3. Tak należy nadzorować handel poza system, by równoważyć sumowane wartość towarów kupowanych i sprzedawanych. Robi się to po to, by system nie był pozbawiany bogactwa wypracowanego własną pracą. Umieszczony na początku tekstu szkic pięciu systemów handlujących między sobą, posiada strzałki, symbolizujące przepływy towarów. Właśnie utrzymywanie wyrównanych strumieni wartości, jest tą zasadą, o której mówi ten punkt.

4. Cło nakładać na towary ważne dla systemu, by nie była niszczona samowystarczalność, od swobodnego handlu.

5. Cłem należy też sterować, indywidualny ruch handlowy, aby utrzymywać równowagę sumowanych wartości towarów wychodzących i wchodzących do systemu.Zestawienie czynności usługowych realizowanych przez bank handlowy w systemie PORN

1. Zakup towaru z zewnątrz do systemu, elektronicznym pieniądzem własnym.

2. Sprzedaż towaru na zewnątrz systemu, elektronicznym pieniądzem własnym.

3. Sprzedaż towaru na zewnątrz systemu, z pozyskaniem pieniędzy elektronicznych obcych, na swoje konto zagraniczne. – Czynność jak w punkcie 2, lecz w końcówce procedury, zagraniczne pieniądze przelewane są z konta banku handlowego, na konto zagraniczne klienta systemu. Wykonywane jest przez bank handlowy, by ruch towarów poza system mógł być śledzony, w celach badania bilansu ruchu towarów poza system.

4. Skup waluty obcej. – Usługa dla ludzi z innych systemów, którym na czas pobytu w systemie zakłada się tymczasowe konto elektroniczne na pieniądze systemowe.

5. Sprzedaż waluty obcej.

6. Skup pieniędzy elektronicznych obcych. – Bank handlowy może uzupełniać swoje konto zagraniczne od użytkowników systemu, mających indywidualne konta poza systemem. Płaci za nie pieniądzem systemowym, ze swojego konta płynności (T)

7. Sprzedaż pieniędzy elektronicznych obcych. – Użytkownik systemu posiadając swoje konto zagraniczne, gdy chce nabyć pieniądze elektroniczne obce z banku handlowego, kupuje je za pieniądze systemowe. To może mieć zastosowanie np. jeśli ktoś np. emigruje ze systemu.

8. Pozyskiwanie zasobów pieniądza obcego na zagranicznym koncie, na potrzeby banku handlowego. – Bank handlowy robi zakup towaru na rynku przy pomocy konta (T) i sprzedaje towar na zewnątrz systemu.

Czynności wymienione w punkcie 1 i 2 podawałem wcześniej dokładnie rozpisane we wcześniejszym wpisie. Przytoczę je tu ponownie:

1. Procedura płatności elektronicznej, przy zakupie towaru za granicą, wraz z transferem pieniędzy na obce.

a) Klient kupujący towar zagraniczny pieniądzem systemowym, wykorzystuje podawany przez BH (bank handlowy), przelicznik kursowy i prowizję. Przelicza cenę zagraniczną, na cenę w pieniądzu systemowym i kupuje "towar" (pieniądze elektroniczne na zagranicznym koncie BH), wpłacając na jego konto systemowe. Składniki cenowe "towaru" rozdzielane są na konta (A, T, P, Z). To co wynika z przelicznika kursowego uzupełnia konto (T), pozostałe konta (A, P, Z) zasila składnik prowizji. W tytule przelewu umieszcza również numer zagranicznego konta firmy, w której kupuje towar.
b) Dokonany zakup "towaru" systemowym przelewem, powiększy między innymi konto płynności (T) w BH, w wyniku sprzedaży "towaru", który praktycznie nadal będzie przebywał na zagranicznym koncie, a procedura przelewu nie będzie jeszcze zakończona, bo jest w trakcie trwania.
c) Zakupiony przez klienta "towar" pieniądze obce, zostają przez BH wpłacone na konto firmy zagranicznej, które klient umieścił w tytule przelewu. W ten sposób BH kupuje w imieniu klienta wskazany zagraniczny towar. Tym zabiegiem w pojęciu systemu PORN, BH dokonuje wewnętrznego u siebie barteru dwóch towarów. Jest nim kupiony przez klienta "towar" (pieniądze elektroniczne obce) i kupiony przez BH w imieniu klienta, towar zagraniczny. Kupiony towar zagraniczny, BH adresuje wprost do klienta.

2. Procedura płatności elektronicznej na konto firmy z systemu, przy sprzedaży towaru za granicę, wraz z transferem pieniędzy na obce.

a) Za granicą, klient zna konto operacyjne firmy w której kupuje towar. Musi też znać numer konta zagranicznego BH w systemie, aktualny przelicznik kursowy, oraz prowizję jaką pobiera BH za usługę pośrednictwa. Zapłatę, przelew, dokonuje do BH w jego zagraniczne konto, z uwagą w tytule przelewu, gdzie dodatkowo podaje numer konta systemowego firmy, w której kupuje towar. Wpłata pozostaje w BH na walutowym koncie operacyjnym, powiększając zasoby "towaru" wystawionego na sprzedaż przez BH.
b) Bank handlowy w imieniu klienta zagranicznego, dokonuje zakup towaru użytkowego w firmie, ze swojego buforowego konta płynności (T). Będąc chwilowym właścicielem kupionego towaru, dokonuje wewnętrznego barteru. Wymienia dla zagranicznego klienta jego "towar" jakim jest wpłacona na konto kwota, na towar rynkowy, który BH kupił. Zakupiony towar wyjeżdża za granicę do klienta, a elektroniczne pieniądze zagraniczne, pozostają na koncie w banku, stanowiąc towar rynkowy. System pomiarowy PORN konto zagraniczne BH w każdym momencie może mierzyć, bo to składnik zasobów rynku towarowego w PORN. Firma sprzedająca towar za granicę, zapłatę otrzymała systemowym pieniądzem elektronicznym z konta typu (T) od BH.
c) Bank handlowy (BH), staje się właścicielem nowego "towaru" jakim jest elektroniczny pieniądz na poza systemowym koncie, nabyty przez barter dokonany przez BH. Uzupełnianie Konta (T) BH będzie mógł robić podczas zakupów towarów zagranicznych, przez klientów w systemie PORN, o czym było powyżej w pkt. 1. Jeśli BH prowadzi też sprzedaż walut, to w każdym momencie z chwilą pojawienia się jakiegoś klienta chcącego np. zakupić walutę, BH ustanawia jej wartość na podstawie kursu i dodaje składniki cenowe waluty (A, Z, P), jako koszty handlu, wraz z składnikami pracy pracowników. Czynności te wykonuje oczywiście oprogramowanie w BH. Tak wystawiony zakup też umożliwia uzupełnianie konta buforowego (T), w systemowy pieniądz. Wtedy każdy klient, może zakupić walutę pieniądzem systemowym, płacąc jak za towar.


Bezpieczeństwo systemu

Choć system pieniężny PORN jest autonomiczny i suwerenny, to nie do końca zabezpieczony jest przed zniszczeniem. Tak jak go skonstruowałem, zabezpiecza jedynie prawidłowe zasady emisji i tego nie da się zburzyć. Częściowo paraliżowany regionalnie, jest w stanie się odbudowywać, bo firmy prowadzące PORN są rozproszone. Zasilanie elektryczne można robić na systemach z podtrzymywaniem jego na bateriach i różnych systemach lokalnych agregatów zasilania. Stacje przekaźnikowe transmisji danych, standardowo też to posiadają.
Jest jednak tak, że zły i nieroztropny handel zagraniczny, może stać się miejscem drenażu od celowej agenturalnej działalności, lub z przypadku, jeśli nie będzie prowadzony w oparciu o strategiczną wiedzę. Prowadzenie gospodarki bez wiedzy, jest świadomym zrzekaniem się suwerenności. Projekt PORN zrobiłem tak, aby rozwiązać w nim problem z emisją pieniędzy, by była właściwa, ale PORN nie posiada w sobie inteligentnego analizatora, by sam za ludzi prowadził sposób kształtowania polityki handlowej, w celu osiągnięcia przez system samowystarczalności gospodarczej, po czym mógłby zamknąć nawet handel zagraniczny i system w teorii mógłby zacząć trwać samodzielnie, bez handlu na zewnątrz. Pomysły na taką regulację automatyczną to tematy kolejne dla systemu, gdyby już istniał i działał.

W podanych wyżej czynnościach usługowych banku handlowego dla pozycji 3, nie ma komplementarnego odwrotnego ruchu towaru. Brak jest usługi zakupu towaru z zewnątrz do systemu, za pomocą pieniędzy na koncie zagranicznym. Ma to swoje uzasadnienie w konstrukcji PORN, że usługa na pozycji 3 jest na liście usług, a komplementarna nie musi na takiej liście być, bo klient sam sobie może zakupić zagraniczny towar za pomocą przelewu z osobistego konta zagranicznego.
Towaru na rynku towarowym PORN nie da się sprzedawać na obcy pieniądz, bo system jest zamknięty(autonomiczny). W nim działa pieniądz własny, by można było nadzorować równowagę towarowo pieniężną. Dzięki właśnie bankowi handlowemu, takie sprzedaże mogą właśnie zachodzić. Bank najpierw kupuje towar pieniądzem systemowym ze swoich zasobów płynności na koncie (T), a w kolejnej sekwencji umożliwia zakup klientowi zagranicznemu, przyjmując przelew na posiadane swoje zagraniczne konto. Ta kolejna sekwencja w pojęciu PORN jest barterem. Bank handlowy kupiony towar zamienia na towar subtelny i wystawia go na rynek towarowy w systemie PORN. Przez barter, jak gdyby wyprodukował towar subtelny(zapis na koncie) i wystawił obce pieniądze na sprzedaż. Obcy pieniądz jest towarem. To zasada systemów autonomicznych, w których pieniądze muszą mieć oparcie o towar. Bank handlowy, jako firma usługowa, staje się zarówno firmą handlową jak i produkcyjną. Przerabia towar realny, na towar subtelny.

PORN będąc wkomponowany w otoczenie współczesnych systemów, nie blokuje ludziom możliwości posiadania kont za granicą, jeśli inne systemy takie możliwości stwarzają.
W pojęciu PORN zagraniczne konto osobiste jest towarem prywatnym nie znajdującym się na rynku towarowym w systemie. Bank handlowy natomiast wystawia swoje konto zagraniczne na rynek towarowy. Można to kupować za systemowy pieniądz i to jest analizowane w równaniu równowagi jako towar rynkowy i jest na bieżąco równoważony emisją, by dało się to oficjalnie kupować, gdy zachodzą takie potrzeby.
To jest bardzo logiczne. Nasze osobiste towary już kupione wypadają z rynku. Osobisty poza systemowy pieniądz nie funkcjonuje w nadzorowanym rynku PORN. Taki pieniądz zagraniczny na czyimś koncie i będąc dla PORN "towarem", nie stanowi oparcia dla systemowego pieniądza, bo nie jest wystawiony na rynek towarowy. Jest jakby prywatnym "towarem" w używaniu.
PORN będąc autonomicznym, jest mu obojętnym jak działają inne systemy. PORN dla spełnienia regulacji wewnętrznej z równowagą towarowo pieniężna, stwarza sobie zarazem sposób odgradzania się od zakłóceń, jakie powstawałyby przy całkowicie swobodnym traktowaniu towarów na rynku, przez kupowanie ich innymi pieniędzmi.

Teraz np. złotówka jest wymienialna na dowolną walutę, a dawniej była autonomiczna i niewymienialna. Obce waluty, można było osiągać tylko przez eksport towarów. To był właściwy sposób działania pieniądza w aspekcie handlu zagranicznego. Drenaż dóbr u ludzi, zachodził jedynie z powodu dryfu inflacyjnego, zniewolenia rublem transferowym, a potem na zasadzie wielkich pożyczek na kredyt z innych systemów.
Obecnie państwa mające swobodę zakupów na wszystkich rynkach, praktycznie działają jednym pieniądzem. Skoro wszystkie pieniądze są zamienne w bankach i są dostępne wszystkie rynki, to mamy praktycznie jeden pieniądz, a rynek można traktować jako jeden rynek towarowy dla tych miejsc, gdzie taką wymienialność pieniędzy da się robić. Dlatego właśnie nie ma już suwerenności nigdzie. Podlegamy już centralnemu zarządzaniu pieniądzem. Gdyby ktoś chciał zrealizować suwerenność, ustanawiając nowy pieniądz, to regulator w współczesnym systemie to wyreguluje na zasadach embarga, przesuwania pieniędzy z takiego suwerennego systemu itp. Bez posiadania warunków na samowystarczalność, próba zrobienia autonomii w obecnej sytuacji, nie powiedzie się łatwo. Trzeba być świadomym, że globalny system już trwa i nie istnieją odrębne autonomiczne systemy. Aby taki zaistniał, musi się wykreować na obszarze samowystarczalnym do istnienia, z możliwościami do zaizolowania własnego systemu pieniężnego. Pieniądzem własnym nie może dać się kupić gdziekolwiek indziej, jak tylko na rynku systemowym. To jest ważna zasada. No i oczywiście pieniądz nie można podrobić, a tworzyć i emitować go, może tylko izolowany system.


Zasady bilansu w bankach handlowych

Banki handlowe, działając jak inne firmy handlowe, ponoszą koszty amortyzacyjne, koszty pracy ludzi zatrudnionych, koszty z nabywaniem towarów realnych na rynku, oraz ich przesyłaniem i własne koszty działania. Bank handlowy swój zysk buduje jak firma handlowa, w oparciu o fundusz płac pracowników netto(czyli fundusz płac, ponad fundusz płacy minimalnej). W np. partnerskiej zasadzie, ustawia ten zysk w takiej samej wartości jak fundusz płac netto. Bank handlowy swój bilans poniesionych kosztów własnych, prowadzi na zasadzie wstecznej, poznawszy swoje poniesione koszty w jednostce czasu. Znając wszystkie transakcje, ich ilość i wielkość, projektuje na tej podstawie ceny na różne swoje czynności obsługowe. Każda z tych cen usług elementarnych, zawiera w sobie składniki cenowe (A, P, Z) które funkcjonują w PORN. Są tam składniki amortyzacji, składniki pracy i składniki zysku. Przy każdych transakcjach, gdy pobierane są prowizje, składniki cenowe w prowizjach są rozparcelowywane przez oprogramowanie firmy, na jej trzy podstawowe konta (A, P, Z), zaś nominalny składnik przelewu lokalizuje się na koncie (T) banku handlowego i tak to działa. Bank handlowy działa na takich samych zasadach jak firma handlująca towarami. Ze względu na rozdrobnioną specyfikę usług, cenę za usługi bieżące opracowuje metodą wspomnianej prognozy, wraz z bieżącą korektą po poprzedniej prognozie.  


Mufinek Sposypkom

KOMENTARZE

Brak komentarzy. Bądź pierwszy!

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

ULUBIENI AUTORZY

więcej